Klimaløftet er et enkelt handlingsprogram for å hjelpe bedriftene med å komme i gang med klimavennlige tiltak. Handlingsprogrammet er først og fremst en inspirasjon, starthjelp og støtte til å starte et klima- og miljøarbeid i bedriften. Dette er altså ikke en ny og konkurrerende sertifiseringsordning. Connections har gjennom å avgi Klimaløftet bekreftet av vi vil avlegge et årlig klimaregnskap for vår virksomhet, som øke kunnskap blant våre ansatte og gjennomføre tiltak for klima- og miljøarbeid internt. Vi ønsker også å engasjere kunder, leverandører og forretningsforbindelser til å gjøre det samme.

Link til Klimaløftet

Connections har avlagt Klimaløftet!