Connections hjelper deg med å ta ansvar for miljøet!

Med Mitt klima kan du veie opp for dine klimagassutslipp fra flyreiser. Når du kjøper en klimabillett blir klimagassutslippene som reisen medfører redusert i tilsvarende mengde i klimaprosjekter. Det skjer ved energieffektivisering og ved at fossil energi byttes ut med fornybar energi.

Det er rike land som står for mesteparten av klimagassutslippene, mens det er fattige folk i fattige land som klimaendringene går hardest utover. Mitt klima bidrar til bærekraftig utvikling lokalt, reduserer utslippene og bidrar til stabil energiforsyning i fattige land ved å investere i ren energi.

Klimabillett pluss

Med klimabillett pluss veier du opp for hele effekten av flyreisen din. Også andre faktorer enn CO2 har en klimaeffekt, selv om det fremdeles er en viss usikkerhet knyttet til disse faktorene. Utslipp i høyere luftlag fører blant annet til at det dannes kunstige skyer som forsterker drivhuseffekten. Og utslipp av nitrogenoksider i store høyder fører til dannelse av ozon som i flyets marsjhøyde blir en sterk drivhusgass.

Klimabillett basis

Med klimabillett basis veier du opp for CO2-utslippene fra flyreisen din.

Kalkuler din reise på www.mittklima.no – vi ordner resten!

Fly med klimabillett : Mitt Klima, ta vare på jorden : Connections