Smak av – skattejakt

Image

Mobil skattejakt og teambuilding-spill

«Smak av»
Mobil skattejakt og teambuilding-spill

Vårt «Smak av»-konsept blir spesialdesignet for hver bedrift. Målet med konseptet er å ta deltakerne fra startpunktet til mål på en morsom og spennende måte. Her kreves det samarbeid, kunnskap og kreativitet for å lykkes!

Sightseeing kombinert med interaktivt rebusløp er en ny, morsom og utfordrende måte å oppdage byen på. Bli kjent med kulturen og byens puls når dere er på jakt etter poster og poeng. Gruppen må legge en strategi og samarbeide for å få best mulig resultat. F.eks. ”Smak av Sandefjord” eller ”Smak av Barcelona”.

Morsomt konsept for firmaturen eller kundearrangementet!

Konsept ”Amazing Race”

Hvert lag tildeles en lagleder og får utdelt en iPad. Her finnes det et interaktivt kart hvor oppgaven først aktiviseres når man kommer i nærheten av en den aktuelle posten. I løpet av aktiviteten skal lagene komme seg frem til ulike poster hvor man skal løse oppgaver av ulik karakter, det være seg faglig rettet innhold, praktiske, logiske eller fysiske oppgaver, samt bilde og film.

Konsept ”Rebusløp”

Alle lagene skal innom ulike poster, og veien avhenger av laget selv og hvilken strategi de velger. Postene kan inneholde faglige spørsmål , fysiske utfordringer eller andre oppgaver som eksempelvis ta et bilde av laget, få en lokal til å synge en sang…. det er i utgangspunktet bare fantasien som setter begrensninger på type oppgaver. Sammen skal man løse ulike oppgaver som dukker opp underveis i spillet.

Ta kontakt med oss for et skreddersydd rebusløp for din bedrift