Connections Gruppen er Vestfolds største reisehus med 24 ansatte og en omsetning i 2018 på 110 mill NOK. Connections er spesialister på firmaturer, incentives, events og forretningsreiser. Reisecompaniet er vår nisjeoperatør innen turproduksjon for lag og foreninger samt tema- og feriereiser. Våre verdier er Ansvarlige, Ambisiøse og Åpne. Vi er ISO-sertifiserte og medlem av Reisegarantifondet. Vårt hovedkontor ligger i Sandefjord, men vi har kunder fra hele Skandinavia og innen de fleste bransjer.

Som økonomisjef skal du sikre at selskapene til enhver tid har god økonomisk styring og måloppnåelse og operativt ivareta hovedansvaret for alle økonomi- og regnskapsfunksjoner

Du har ansvaret for utvikling og utarbeidelse av økonomisk styringsinformasjon på alle nivåer i organisasjonen, herunder jobbe tett sammen med våre leverandører og partnere for å sikre dette.

Du vil bli sentral i de sentrale økonomiske prosessene, herunder budsjettering, prognoser og regnskap, og skal tilrettelegge for revisjon.

Du må innta en controllerfunksjon og skal følge opp og kvalitetssikre at det er økonomisk samsvar mellom kontrakt og utførelse i ulike aktiviteter og prosjekter, herunder utarbeide og sikre gode rutiner for drift og lønnsomhet i alle ledd.

Økonomisjefen rapporterer til daglig leder, sitter i ledergruppen og møter i styremøter som styrets sekretær

Vi ser etter deg med stor arbeidskapasitet og med en høyere økonomisk utdannelse. Det er ønskelig med relevant erfaring fra ledelse på tilsvarende nivå. Du er analytisk og vi ønsker oss en initiativtager hva gjelder utvikling av system og struktur, samt en positiv bidragsyter til organisasjonen. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne samt evne til å arbeide godt både selvstendig og i team. 

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, hvor du får utfordrende arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendighet. Konkurransedyktige betingelser

Ansettelse vil skje i løpet av juni 2019 så ikke nøl med å sende din søknad om du tror dette er noe for deg! For mer informasjon og søknad https://torpconsulting.recman.no/job.php?job_id=92109